Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..